Effectief rekenonderwijs is geen sinecure. Er worden al jarenlang pogingen in het werk gesteld het rekenonderwijs te verbeteren, maar uit de PPON-gegevens blijkt telkenmale dat dit niet echt lukt. Het is de vraag hoe dat komt. In deze bijdrage moet ik het antwoord deels schuldig blijven, maar wat we wel weten is dat het fundament voor goed leren rekenen gelegd wordt in groep 1 en 2. Daar zal vooral geïnvesteerd moeten worden, om er voor te zorgen dat het verdere rekenen op een sterke basis is gestoeld. Eén van de mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen is beter zicht krijgen op de individuele prestaties van jonge kinderen vanaf 4 jaar, die moeite hebben met voorbereidend rekenen. Ik zal daartoe in het eerste deel van de lezing ingaan op het signaleren van zwakke aspecten van voorbereidende rekenvaardigheid en op wat Op weg naar rekenen kan betekenen in het kleuteronderwijs.

Echter lang niet alle kinderen profiteren in vergelijkbare mate van goede voorbereidende rekenhulp in de kleutergroepen. Zwak presterende rekenaars zijn een blijvende uitdaging. Sommigen hebben zodanige problemen dat er zelfs sprake is van dyscalculie. In het tweede deel van de lezing zal ik ingaan op het onderscheid tussen rekenproblemen en dyscalculie op basis van het protocol DDG, en hoe in het rekenonderwijs het beste kan worden omgegaan met kinderen die het rekenen niet onder de knie krijgen. Effectieve handelwijzen, zeker bij kinderen die ook last hebben van faalangst, komen daarbij aan bod.

Hans van Luit is hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onderwijs en doet onderzoek. Hans beschikt over de belangrijkste klinische registraties: Orthopedagoog-Generalist (NVO), en Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch psycholoog (specialisme, wet BIG).

Hij heeft als (mede)auteur zon 350 publicaties op zijn naam staan waaronder ook veel vakpublicaties, programmas en testen, zoals: Protocol dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen (Graviant), Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised (Graviant), Op Weg naar Rekenen (Graviant), Differentiëren in het rekenonderwijs. Hoe doe je dat in de praktijk? (Graviant), Hulp bij leerproblemen; rekenen-wiskunde (Betelgeuze), RBS; Rekenbelevingsschaal (Hogrefe), Dit is dyscalculie (LannooCampus) en Rekenproblemen en dyscalculie (Lemniscaat).

Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Voor- en vroegschoolse interventies

op 0

Opmerkingen

Laat een reactie achter

Je emailadres zal niet worden gepubliseerd.