Zorbit's rekenavontuur

Zorbit’s Rekenavontuur is een online methode voor rekenonderwijs in het Primair Onderwijs. Het rekenprogramma sluit aan bij de rekenleerdoelen van de groepen 1 tot en met 6 in het Basisonderwijs. Het in Amerika en Canada geteste programma Zorbit’s Rekenavontuur, onderscheidt zich van andere online rekenoefenstof. Dit komt doordat dit adaptieve programma blended learning en spelend leren combineert. Deze combinatie zorgt voor een effectief rekenprogramma dat de leerlingen aanspreekt en blijft uitdagen.

Blended learning

Bij blended learning heeft een leerling, naast de klassikale instructie, de beschikking over online lesmateriaal. Dit lesmateriaal biedt niet alleen de standaard extra oefenstof, maar geeft de leerling herhalingsstof of uitbreidingsstof naar behoefte. Dit alles wordt gecoördineerd door de leerkracht, die op deze wijze een meer gepersonaliseerd aanbod kan realiseren en dus zorg kan dragen voor voldoende differentiatie binnen de groep. 

Iedereen kan rekenen, maar niet iedereen weet dat

De filosofie van Zorbit’s Rekenavontuur is dat ieder kind kan leren rekenen. De eerste stap in die richting is altijd motivatie en plezier in het rekenen zelf. Om dit te stimuleren maakt Zorbit’s Rekenavontuur gebruik van het principe ‘play-based’ learning. Door aan het leren een spelelement toe te voegen (met een beloningssysteem), zijn leerlingen veel gemotiveerder om de rekenopgaven goed op te lossen. Het adaptieve karakter van het programma zorgt voor voldoende uitdaging voor de leerlingen, maar tegelijkertijd worden ze niet overvraagd zodat hun motivatie intact blijft. 

Zorbit’s werelden

In Zorbit’s werelden leren de leerlingen de verschillende personages kennen en spelen rekenspellen of maken rekenpuzzels waarbij er een beroep wordt gedaan op verschillende oplossingsvaardigheden en rekenstrategieën. De focus ligt dan ook in grote mate op het denkproces richting de oplossing in plaats van alleen op de oplossing zelf. De rekenopgaven worden, al naar gelang het niveau van de leerling en van de activiteit, concreet of abstract gepresenteerd. De verschillende off-line activiteiten sluiten aan bij het online programma en zijn flexibel in te zetten door de leerkracht. Zo kan er ook fysiek geoefend worden met concreet materiaal bijvoorbeeld. 

Het belang van de leerkracht

Een online rekenprogramma als Zorbit’s Rekenavontuur is niet bedoeld om de instructies van leerkrachten te vervangen, de rol van de leerkracht is onveranderd belangrijk en leerkrachten kennen hun leerlingen altijd nog het beste. Het programma geeft leerkrachten wel meer handvatten om hun lessen, om een simpele manier, effectiever te maken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de aanpasbare, gedifferentieerde lesplannen en van het leerkrachtgedeelte waar verschillende trends in prestaties van de leerlingen zichtbaar zijn. De leerkracht kan hier vervolgens op inspelen tijdens klassikale lessen of door middel van het opgeven van persoonlijke (online) opdrachten die aansluiten bij de verschillende rekenleerdoelen. 

Leerkrachtsoftware

Als leerkracht kan je op het dashboard alle vorderingen van je leerlingen in de gaten houden en vervolgens, aan de hand van de suggesties, je handelen in de groep of individueel aanpassen. Ook is er een online bibliotheek waar nog vele andere rekentaken te vinden zijn die een verrijking kunnen vormen van het rekenonderwijs in je groep. 

Voor wie?

Zorbit’s Rekenavontuur is Engels- of Franstalig en wordt geleverd met een Nederlandse handleiding. Het is geschikt voor (tweetalige) basisscholen in Nederland en België, maar bijvoorbeeld ook voor International Schools. 

 

op 0

Opmerkingen

Laat een reactie achter

Je emailadres zal niet worden gepubliseerd.