STERK Engels! De nieuwe gedifferentieerde leermethode voor het Engels taalonderwijs

Je leerlingen individueel naar hun beste niveau begeleiden zonder de groepsdynamiek uit het oog te verliezen. Dat moet de droom zijn van elke leerkracht, en zeker van de taalleerkracht. Graviant Learning maakt dit nu mogelijk voor het Engels taalonderwijs via een nieuwe, vooruitstrevende en alomvattende leermethode genaamd “STERK Engels!” De methode baseert zich naast het ERK voor leerniveaus ook op de SLO-kerndoelen onderbouw en eindtermen bovenbouw. De methode sluit aan bij de herziende visie van curriculum.nu en combineert offline en online bronnen om de droom van klassikale differentiatie te verwezenlijken. Met succes. Een helder leerboek zorgt daarbij voor de perfecte leidraad, inclusief hyperlinks naar video ondersteuning en andere hulp, ook voor zelfstudie.

Waarom STERK Engels?

Taal is een sociaal instrument en taalonderwijs kan niet zonder de sociale interactie van de klas. Elke student heeft echter ook een eigen manier om taal aan te leren en maakt grotere sprongen in een aangepast programma. Met de methode STERK Engels zet Graviant Learning een grote stap in de verzoening van deze vaak tegenstrijdige krachten. Bovendien worden ook de cognitieve vaardigheden (zoals uitspraak, motivatie en concentratie) hier beter gestimuleerd. Dat gebeurt door het gebruik van 2 innovatieve softwareprogramma’s, Reading Assistant en Fast Forword, waaraan meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgaat. Ze worden ondertussen al gebruikt in meer dan 50 landen door meer dan 3 miljoen leerlingen en docenten.

Reading Assistant

De eerste pijler van STERK Engels is Reading Assistant. Dit unieke programma gebruikt spraakherkenning om leerlingen te ondersteunen en verbeteren terwijl ze hardop lezen. Geen enkel boek of programma biedt vergelijkbare steun. Met de hulp van deze “bereidwillige luisteraar” bouwt de leerling sneller woordenschat op en wordt de leesvlotheid sneller verbeterd. Cruciaal daarbij is de onmiddellijke, mondelinge feedback, met name daar waar de leerling zichzelf niet kan verbeteren. Na het lezen van een passage peilt het programma dus automatisch naar het letterlijk en contextueel begrip van de student. Die vlotheid is op zijn beurt weer cruciaal voor een beter begrip van de taal op zich.

Fast Forword

De tweede pijler van de methode is het programma Fast Forword, dat wetenschappelijke erkenning krijgt van tal van gereputeerde instituten zoals Harvard University, Stanford University, Rutgers en MIT. Deze onlineapplicatie laat leerlingen toe om hun taalvaardigheden te verbeteren. Startpunt (voor zowel Reading Assistant als Fast Forword) is een diagnostische toets, waarbij de vaardigheden van de leerling worden getest. Op basis van de resultaten krijgt de student vervolgens toegang tot verschillende “games”, die steeds weer een nieuwe uitdaging in de Engelse taal voorleggen. Zo wordt het concentratievermogen verruimd, de informatieverwerking versneld en het taalbegrip verhoogd. Bovendien krijgen niet enkel zwakkere, maar ook erg sterke leerlingen de kans om op een speelse, uitdagende manier stappen voorwaarts te zetten.

Word STERK in Engels

Ben je geïnteresseerd in de methode Sterk Engels? Kom langs tijdens de NOT 2019 op onze stand 01.B075 in de Jaarbeurs Utrecht (toegang tot de NOT 2019 en de seminars is gratis).
Tijdens de NOT 2019 op 24-01-2019 | 14:30 -15:15 kun je ook deelnemen aan ons seminar. Graviant Learning zal inhoudelijk ingaan op de nieuwe leermethode en Dr. Martha (Marty) Burns Behavioral/Cognitive Neuroscientist and Speech Language Pathologist bij Scientific Learning U.S.A. zal de wetenschappelijke achtergrond van de software presenteren en zal  aanwezig zijn voor beantwoorden van vragen.

op 0

Opmerkingen

Laat een reactie achter

Je emailadres zal niet worden gepubliseerd.