Leren vanuit de
gedachte van het kind
Esther ten Brink

Hans van Luit

prof.dr. Johannes Erik Harold van Luit 

Opleiding 
Na het afronden van een HBS(B)opleiding en het vervullen van de militaire dienstplicht heb ik van 1974-1980 orthopedagogiek i.h.b. leerstoornissen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht 

Inhoudelijke vragen over een uitgave ? 
Stel de auteur de vraag per e-mail

Werkervaring 
1980-1986 Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen, vakgroep Orthopedagogiek 
1987 Promotie in de Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
1979-1994 Diverse overige werkzaamheden op het gebied van onderwijs, zoals docent t.b.v. post hbo-opleidingen, cursusdocent t.b.v. van diverse instellingen 
1986-2001 Docent/onderzoeker Universiteit Utrecht, opleiding Pedagogiek, onderzoeksschool ISED 
2001-heden Senior docent/onderzoeker Universiteit Utrecht, opleiding Pedagogiek, onderzoeksschool ISED 

Registraties 
NVO Beroepsbekwaamheidsregistraties: 
Algemeen: klinische en orthopedagogiek 
Algemeen: onderwijskunde 
Diagnostiek 
Behandeling NVO Erkend supervisor voor alle drie registraties (Algemeen, Diagnostiek en Behandeling) 
BIG Gezondheidszorgpsycholoog 
UU Senior docent en senior onderzoeker 

Onderzoek 
Het onderzoek (aanstelling: 0.4 fte) dat ik momenteel verricht, betreft voor een belangrijk deel onderzoek op het terrein van de rekenproblemen. Als leider van het onderzoek "Speciale didactiek van het rekenen" heb ik in dit kader de verantwoordelijkheid (gehad) over een AIO, twee OIO's en een post-doc. 
De onderzoeksresultaten worden zowel in wetenschappelijke als meer praktijkrelevante tijdschriften gepubliceerd. Daarenboven heb ik me zeer intensief bezig gehouden en houd me nog steeds bezig met andere terreinen van onderzoek zoals leertestonderzoek, allochtonenonderwijs, denkstimulering, onderwijs aan dove kinderen, onderwijs aan kinderen met een hersentumor, onderwijs en ontwikkeling van materialen ten behoeve van begaafde kinderen en het ontwikkelen van oudercursussen voor zowel ouders van begaafde kinderen als ouders van allochtone kinderen. Sinds 1 januari 1995 ben ik als staflid verbonden aan de onderzoeksschool ISED. 

Momenteel begeleid ik het dissertatieonderzoek van Evelyn Kroesbergen (OIO, 1998- heden). Het betreft hier een onderzoek binnen het NWO-aandachtsgebied "Rekenen". Het onderzoeksvoorstel is geschreven door vijf onderzoekers op het terrein van het rekenen (Beishuizen, Universiteit Leiden; Gravemeijer, Freudenthal Instituut; Segers, Universiteit Leiden; Van Lieshout, Vrije Universiteit Amsterdam en mijzelf). De begeleiding van het project als geheel wordt door alle vijf onderzoekers verzorgd, waarbij ikzelf de specifieke begeleiding van één deelproject behartig. 
Dit onderzoek wordt door NWO gefinancierd. Verder doe ik samen met mw. dr. B. Van de Rijt een vervolgonderzoek op het eerder door NWO en ISED (1996) gesubsidieerde project "Het meten van veranderingen in voorbereidende rekenvaardigheid, een Europees onderzoek".Dit project is inmiddels qua dataverzameling afgerond. Participanten zijn onderzoekers van universiteiten uit België (Ghesquière & Verschaffel, University of Leuven), Duitsland (Hasemann, Universität Hannover), Engeland (Aubrey, Canterbury Christ Church University), Griekenland (Tzouriadou, University of Thessaloniki), Slovenië (Tancig, Kavkler & Magajna, University of Ljubljana), Finland (Aunio, University of Helsinki) en China (Aunio, Chinese Academy of Sciences, Beijing). 

Sinds 1994 heb ik intensieve werkcontacten met prof. dr. J. Naglieri (Ohio State University, Columbus, OH, USA), waarbij gezamenlijk empirisch onderzoek wordt gedaan en producten worden ontwikkeld. Op dit moment staat een Nederlandse bewerking van het Cognitive Assessment System centraal.

Titels van Johannes E.H. van Luit