Het Gekleurde Woordspoor

Remediërende spellingmethode toepasbaar op elke taalmethode.

€ 325,00

Let op deze methode is op aanvraag te bestellen via bestellen@graviant.nl

Doelstelling

Het doel van “Het Gekleurde Woordspoor” is dat leerlingen zich ontwikkelen tot een zelfstandige speller. Hierbij hoort dat je je werk zelfstandig controleert.  Bij “Het Gekleurde Woordspoor” wordt de attitude specifiek getraind. 

Thema station
“Het Gekleurde Woordspoor” dankt zijn naam aan een station. Woorden worden gerangeerd in hoofdsporen: klankzuiver, klankonzuiver, weet- en regelspoor. De letters en klanken krijgen een vaste kleur die uiteindelijk ook een functie krijgen bij het rangeren naar de hoofdsporen. Aan de hand van deze kleuren worden de regels en regelmatigheden van de taal beluisterd, woorden gesprongen, woorden in spoorstukjes op de rails gelegd, woorden ontkoppeld, geschreven en gelezen. De kleuren dienen de spellinginstructie van school. Uiteindelijk worden de kleuren losgelaten. In de laatste twee stappen van de ontwikkelkaart is het kind in staat een dictee te maken zonder gebruik te maken van de kleuren. Kleuren worden alleen dan nog ingezet in de controlefase.

Spoorstations
Elk spoorstation is te gebruiken bij een specifieke spellingmethode.
Wij adviseren het volgende:
spoorstation 1: Taal Journaal (wanneer de kleuren bekend waren)
spoorstation 2: Spelling in beeld
spoorstation 3: Taal actief, Taal Journaal en Alles apart.
omni spoorstation: Andere taalmethodes waar kleuren gebruikt worden 

Toepassing
“Het Gekleurde Woordspoor” is direct inzetbaar zonder training.
Om te komen tot een meest optimaal resultaat in een zo kort mogelijke tijd adviseren de auteurs het volgen van een training.
Met de lessen uit “Het Gekleurde Woordspoor” kan de leerkracht deze hulp in de klas geven. De spellingafspraken en regels zijn eveneens inzetbaar  bij de leesinstructie en begeleiding.

In “Het Gekleurde Woordspoor” zijn einddictees per jaargroep en woordlijsten opgenomen van de meest frequente woorden per categorie. Deze woorden kunnen worden gebruikt bij het extra oefenen.

De instructie van “Het Gekleurde Woordspoor” 
- Heeft betrekking op woordbetekenis, grondwoorden, begrijpend
- luisteren, uitluisteren van woorden, volgordeprocessen, uitspreken
- van klanken en woorden, vergelijken van klanken en woorden, -
- verbinden van klanken tot woorden, foneemmanipulatie, rijmen.  

- Spreekt verschillende informatiekanalen aan zoals: senso-motorisch
- (springen, stappen, klappen, op het spoorstation werken),
- auditief, visueel, tactiel en ritmiek.

- Sluit aan bij elke taalmethode voor voorbereidend, aanvankelijk 
of voortgezet technisch lezen  en spelling. Voorwaarde is dat de 
- behandelaar en leerkracht kennis hebben van het spellingproces 
- en wat dat proces met het kind kan doen en doet. 

- Hanteert de door school gebruikte  kleuren die door de eigen 
- taalmethode worden gebruikt. Zo ontstaat  er bij het kind en 
- leerkracht geen verwarring .  

- Kan als ondersteuning worden gebruikt tijdens de klassikale 
- instructie en/of bij de schriftelijke verwerking in de klas van 
- andere vakgebieden. 

- “Het Gekleurde Woordspoor” brengt eenheid binnen school wat 
- betreft de afspraken en regels voor spelling. 

- Is geënt op de theorie van de stapsgewijze vorming van mentale 
- handelingen welke is ontwikkeld door Gal’perin. Deze stappen 
- worden  gebruikt bij het uitschrijven van de instructie van alle  
- spellingcategorieën die bekend zijn bij het  LVS en het PI dictee. 

Deze stappen zijn verkort met picto’s op de ontwikkelkaart opgenomen.   

- Werkt met de ontwikkelkaart zodat  leerkracht en leerling via 
- deze kaart weten hoe het  dictee gemaakt kan worden en  
- wanneer  er een periode van training (in en buiten de klas) nodig 
- is. Op deze manier wordt het kind geleerd om zelfstandig in de - 
- klas de spellinginstructie te volgen en schriftelijk te verwerken.

Doelgroep
Leerlingen of volwassenen die moeite hebben met het spellen. Dit kan zijn in de fasen van ontluikende geletterdheid tot en met voortgezet spellen.  Het schrijven van letters hoeft niet beheerst  te worden evenals de klanktekenkoppeling. Buiten de methode valt het inslijpen van letterpatronen.

Ontstaansgeschiedenis
“Het Gekleurde Woordspoor” is in 2009  door Annette van der Put en Jeannette Blokland,  geschreven.  De auteurs  hebben gemerkt dat kinderen en volwassenen met taal- en spellingproblemen met behulp van de instructiemethode progressie laten zien in het lees- en spellingproces.  Door middel van een ontwikkelkaart groeien de kinderen en volwassenen stap voor stap   naar een fase waarin ze zelfstandig in de klas kunnen deelnemen aan schriftelijke verwerkingsmomenten.

De methode richt zich op het klankbewustzijn en  de opbouw van woorden om te komen tot correcte spelling of het decoderen van woorden.

Voor de realisatie van de tweede versie is versterking in het auteursteam gekomen. Mayke van de Wal heeft ons team versterkt. Mayke werkte met kleuren in haar eigen praktijk. Toen Mayke de werkwijze uit “Het Gekleurde Woordspoor” zag wilde zij graag haar ervaringen met haar werkwijze combineren met “Het Gekleurde Woordspoor”. Zo zijn we gaan samenwerken  om te komen tot de verbale instructie  per spellingcategorie.

Inhoudelijke vragen over dit programma?
Heeft u nog inhoudelijke vragen of heeft u interesse in een verdiepingscursus.
Kijk dan op www.remedialeducation.nl

Materialenkoffer:
De inhoud van de materialenkoffer is op basis van begeleiding van 2 personen. 
Deze is voor elk spoorstation hetzelfde, maar wel aangepast aan de bijbeherende taalmethode(s) 
(zie omschrijving "spoorstations")

2  Doosjes Klankkaartjes met bijbehorende klankkaartjes (totaal 74 per doosje)
1x Hulpkaart A4
4x Hulpkaart A6
2x Spoorstation
1x Sorteerdoos met bijbehorende Spoorstukjes (totaal 166 stukjes) 
7x Spoorstukken (21x21cm antislip)
2x Spoorboekje A6
4  Doosjes met kaartjes spellingafspraken (totaal 96 kaartjes)
2x Ontwikkelkaart A5 


Stickervel met de diverse gekleurde spoorstukjes (alleen bij het omni spoorstation)

Gegevens
ISBN
9789491337277
Auteur
drs. A.C.W van der Put-Blankestijn & A.J. Blokland-Veldboer & M.I.B.T. van de Wal MSEN
Illustrator
Nee
Pagina's
282
Taal
Nederlands
Leeftijd
Nee
Formaat
Ringband, paginaformaat 297 x 250mm
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Het Gekleurde Woordspoor
Uw waardering
To Top