Leren vanuit de
gedachte van het kind
Colette de Bruin

Colette de Bruin

webwite-mailwittwitterwitfacebookwitinstagramwitlinkedin

Colette de Bruin is gedragsdeskundige autisme en werkzaam als trainer in de methodiek 'Geef me de 5'. Zij is zowel professional als ervaringsdeskundige Verder is ze ook werkzaam als ambulant begeleider in gezinnen waar sprake is van kinderen met autisme die al dan niet een verstandelijke handicap hebben.

Zij is moeder van 5 autistische pleegkinderen en opgevoed door een vader met het Syndroom van Asperger. Met regelmaat is het een drukke bedoening bij haar thuis, zeker als de aanhang ook mee komt. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons en de andere kinderen. Dat het goed gaat met ons gezin, en met de kinderen die zich allemaal naar eigen vermogen goed ontwikkelen, heeft alles te maken met Geef me de 5.

Lees meer over autisme op www.geefmede5.nl

Haar instelling is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is zij de eerste winnaar van de autismevriendelijkheidsprijs.

ErkeningPrijs


Titels van Colette de Bruin