Leren vanuit de
gedachte van het kind
Sylke Toll

Sylke Toll

Sylke Toll, MSc., is promovenda aan de Universiteit Utrecht.

Na het afronden van de opleiding Orthopedagogiek (UU) is zij gestart met het onderzoeksproject ‘ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen’. Binnen dit project is het programma Op weg naar rekenen ontwikkeld.

Inhoudelijke vragen over een uitgave? 
Stel de auteur de vraag per e-mail.

Titels van Sylke W.M. Toll