Leren vanuit de
gedachte van het kind

Methoden / Boeken

Methoden / Boeken

Belangrijke thema's zijn: respect vragen en geven, compliment geven

en erop reageren, beleefdheid en nog veel meer.