Leren vanuit de
gedachte van het kind

Dyslexie

Heb je dyslexie?
Of heb je moeite met lezen?