Leren vanuit de
gedachte van het kind

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Een remedial teacher of rt'er betekent in het Engels een leraar die verbetert.
Remedial teaching materialen helpen je met leerproblemen of gedragsstoornissen verbeteren.