Leren vanuit de
gedachte van het kind

Passend onderwijs highlights

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden
en rekening houdt met hun beperking.
Maak een keuze uit de producten die een "must have" zijn binnen je klas.

Passend onderwijs