Leren vanuit de
gedachte van het kind
Harry Meulenkamp

Harry Meulenkamp

dr. H.B. Meulenkamp

Tijdens mijn studie orthopedagogiek in Nijmegen startte ik in 1980 met een observatieklas op de Lom school in Winterswijk. Het doel was om kinderen uit het reguliere onderwijs met leerproblemen tijdelijk in deze klas op te nemen om zo een definitieve plaatsing in het Lomonderwijs te voorkomen. In de periode dat ze daar verbleven observeerden wij de kinderen gedurende een of twee weken, werd er een volledig onderzoek afgenomen en stelden we vast met welke leerprocessen ze moeite hadden. Vervolgens werd er ingezoemd op de kern van het leerprobleem waar zij dan extra begeleiding voor kregen door gespecialiseerde leerkrachten.

Van de 225 kinderen uit deze klas kon 70% na verloop van tijd weer terug geplaatst worden op de eigen basisschool. De problemen in de leerprocessen waarmee ik in deze observatieklas geconfronteerd werd, bespraken wij op de universiteit. Omdat veel vragen onbeantwoord bleven, was dat voor mij de aanleiding om materialen, oefeningen en leermethoden te ontwikkelen (o.a De Klokkenspeller een taalmethode voor het speciaal- en basisonderwijs die kinderen een bredere houvast geeft o.a. door de visuele ondersteuning.) Het fenomeen van de speciale klas zien we terug binnen het voortgezet onderwijs in de vorm van plusklassen, trajectklassen, reboundklassen, schakelklassen en structuurklassen. Een speciale klas is structureel te benutten in het proces van innovatie en implementatie.


Meer info is te lezen op FENOM+

Titels van Harry B. Meulenkamp