Leren vanuit de
gedachte van het kind

Saartje

Prentenboeken die rekening houden met de taal-
en prikkelverwerking van kinderen met autisme