Leren vanuit de
gedachte van het kind

Time timers

Het efficiënt gebruik van tijd te bevorderen