Leren vanuit de
gedachte van het kind

Sociaal emotioneel

Sociaal emotioneel

Je sociaal-emotionele ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid,
wat overeenkomt met verwachtingen en gedragingen uit de sociale omgeving’.