Leren vanuit de
gedachte van het kind
Remweg - basisset
  • Remweg - basisset

Remweg - basisset

Impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen kunnen ouders en professionele opvoeders zoals leerkrachten, individuele begeleiders en groepsleiders voor tal van problemen stellen.

De vaak hardnekkige problematiek vraagt thuis, op school of in de leefgroep om een gerichte aanpak. Het programma Remweg biedt hierbij een helpende hand.

Volledige beschrijving
Auteur:A Koning & drs. R J van der Krol & drs. S D Weller

ISBN:9075129203

€ 0,00

€ 0,00

Van: € 5,27

Tot: € 97,60

Opbouw en inhoud van de Remweg-training
In bijeenkomst 1 en 2 staat het stoppen, goed kijken en luisteren centraal. Het leren stoppen gebeurt met behulp van een stopkaart en de verbale instructie 'stop'. Het nauwkeurig leren kijken en luisteren wordt geoefend door imitatie (nadoen) en het opvolgen van eenvoudige instructies.

In bijeenkomst 3 komt het hardop denken aan de orde. Het kind leert zijn denken en handelen te verwoorden bij het uitvoeren van eenvoudige handelingen, zoals bij het maken van een tekening of bij het aankleden. In eerste instantie moet het kind hardop denken, daarna kan het overgaan op fluisteren, en uiteindelijk moet het zijn denken en doen reguleren met innerlijke spraak. Als instructiemethode wordt hierbij het cognitief modelleren gebruikt: de opvoeder voert een handeling uit terwijl hij/zij daarbij hardop denkt. Het kind doet dit precies zo na.

In bijeenkomst 4 ligt de nadruk op het herkennen van een probleem en het maken van een plan om het probleem op te lossen. Het kind leert zichzelf de vragen te stellen Stop, wat moet ik doen? en Hoe kan ik het doen/wat is mijn plan? Het gaat vooral om het leren gebruiken van deze vragen en het is minder belangrijk welke antwoorden het kind daarop geeft. Met andere woorden: het gaat meer om het proces dan om het product van denken.

In bijeenkomst 5 komt het uitvoeren en evalueren van het bedachte plan aan de orde. Het kind stelt zichzelf hierbij de vragen Gebruik ik mijn plan? en Hoe heb ik het gedaan? Ook hierbij gaat het meer om het proces dan om het product van denken.

In bijeenkomst 6 en 7 komt het gebruik van de vier vragen bij sociale (conflict) situaties aan de orde.

In bijeenkomst 8 vindt evaluatie van de training plaats. Centraal staat daarbij hoe de opvoeders de training hebben ervaren en in hoeverre de doelstellingen van de training zijn verwezenlijkt.

Structuur van de bijeenkomsten
Voordat een bijeenkomst plaatsvindt, lezen de opvoeders een leesblad, waarin informatie staat over de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen. De trainer leidt de bijeenkomst in door terug te blikken op de vorige bijeenkomst en een programma-overzicht te geven van de huidige bijeenkomst. Daarna bespreken trainer en opvoeders de gemaakte huiswerkopdrachten. In de vorm van een onderwijsleergesprek bespreekt de trainer vervolgens de onderwerpen die in het leesblad staan. Dan leren de opvoeders in een rollenspel nieuwe vaardigheden, waarbij ook verworven vaardigheden weer aan bod komen. Tenslotte bespreekt de trainer de huiswerkopdrachten voor de komende tijd. Elke bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur.

Materiaal
De basisset bestaat uit;
-een handleiding voor de trainer
-een cursusboek voor de opvoeders
-een Slimpieboek met 66 werkbladen voor het kind met bijbehorende stift om te schrijven/tekenen op de transpoflap
-een boekje met beloningsformulieren
-een Slimpiedoos met Slimpies (behorend bij het beloningssysteem)
-pictogrammen die de te leren Remweg-vaardigheden weergeven
-Remwegplus boekje
-een sticker voor de Slimpie-spaarpot

(de Slimpies en de pictogrammen worden als één geheel geleverd)

Schrijf uw eigen review

U plaatst een review over: Remweg - basisset

Hoe waardeert u dit product? *

1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren

Materiaal
De basisset bestaat uit; 
-een handleiding voor de trainer

8 bijeenkomsten:
Stop, Kijk en Luister
Stop, Kijk en Luister in allerdaagse situaties
Hardop denken
Plannen maken
Plannen maken en uitvoeren in allerdaagse situaties
Voorkomen van sociale problemen
Hanteren van sociale conflicten
Afsluiting en evaluatie van de trainer

-een cursusboek voor de opvoeders 
-een Slimpieboek met 66 werkbladen voor het kind met bijbehorende stift om te schrijven/tekenen op de transpoflap
-een boekje met beloningsformulieren
-een Slimpiedoos met Slimpies (behorend bij het beloningssysteem)
-pictogrammen die de te leren Remweg-vaardigheden weergeven
-Remwegplus boekje
-een sticker voor de Slimpie-spaarpot

(de Slimpies en de pictogrammen worden als één geheel geleverd)